A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

I. A szakképesítésre vonatkozó adatok

A szakképesítés megnevezése: természetgyógyász
látástréner

A képzés
formája: iskolarendszeren kívüli
felnőttképzés

II. A szakképesítés MUNKATERÜLETE

A munkaterület rövid, jellemző leírása:A
szakterület középfokú végzettséghez kötött komplementer látás- és életminőség
gyógyító és javító, a látást tehermentesítő
természetgyógyászati tevékenység.

A természetgyógyász látástréning a látást tehermentesítő
életmód és életviteli korrekciók összessége. A látástréner ismeri az íriszen
kialakult funkcionális egyensúlyzavart, mint reflextérképet; és ennek
felhasználásával állítja be a maradék látás élességét, és alkalmazza a javító
módszereket (életmód, akupresszúra). Részt vesz a prevencióban a képernyők, a
technikai eszközök látást károsító hatásainak kivédésében (Bates módszer).

A látástréner
tevékenységét önállóan végzi az alábbi területeken:

 • az egészségügyi-, szociális-, kulturális-, sport-, oktatási-nevelési
  ellátó rendszer intézményeiben,
 • a rekreációban,
 • a gyógy idegen-forgalomban,
 • a magánpraxisban
 • a csoportpraxisban.

-egyéni
speciális tréningek végzése a beteg lakásán(gyengén látók,vakos esetében)

-látáséletmód
táborokban

III. A
SZAKKÉPESÍTÉS SPECIÁLIS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A foglalkozás gyakorlása során
előforduló legfontosabb feladatcsoportok,
feladatok

 1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb alapfeladatok

A természetgyógyász látástréner
szakterületének szabályai
szerint anamnézist vesz fel és állapotfelmérést végez, majd kezelési tervet
állít fel, és ennek megfelelően látástréning kezeléseket végez.

 1. A
  foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb speciális feladatok

A

látástréner munkája során legyen képes

látástréning gyakorlatokat bemutatni és
betanítani, a következő módszerek segítségével:

 • Bates módszer
 • Schneider módszer
 • Koplakov módszer
 • valamint az akupresszúra és a
  reflexológia vonatkozó technikáit alkalmazni
 • az alapvető
  életmód és életviteli tanácsadásra
 • szürkehályog,
  zöldhályog, retinopathia
  diabetica, angiopathia hypertonica, neuro-ophtalmologia (pseudo tu. cerebri),
  amaurosis fugax

esetében.

anyagcsere betegségek szemtüneteinek kezelésében

alkalmazni a szemtükröt a szem törőközegének átvilágítására

visus tábla értékelésére

az iskoláskori szemhibák, látászavarok, fáradt szemizmok pihentető és
alkalmazkodó képességét erősítő

gyakorlatok végzésére, gyakoroltatására

a képernyő előtti munkavégzés szemre károsító hatásának felismerésére, és

prevenciós gyakorlatok végzésére, gyakoroltatására

a progrediáló látásromlás lassítására a szemorvossal együttműködve

a legegyszerűbb optikai látáshibák kiszűrésére (myopia, hypermetropia,

presbiopia)

a szemtükörrel átvilágítani a szem törőközegeit

a maróanyagok és idegentestek okozta sérülés elsősegélynyújtására

az akupresszúrás és masszázstechnikák bemutatására, a szem funkcionális

köreinek erősítése érdekében

a meridiánok szemre ható pontjainak akupresszúrás kezelésére

ismerni a szemre vonatkozó reflex területeket a test mikrorendszereiben (fül,

talp, tenyér, arc, írisz)

értékelni a szemüveg és a kontaktlencse fontosságát

megérteni a szembetegségek legfontosabb orvosi leleteit.

 1. A feladat elvégzéséhez szükséges eszközök,
  berendezések

A látástréning kezelés az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően történik.

IV. A SZAKKÉPESÍTÉS SPECIÁLIS VIZSGÁZTATÁSI
KÖVETELMÉNYEI

 1. SZAKMAI KÉPZÉS

1.1. Szakmai elméleti és gyakorlatiképzés

A szakmai elméleti és gyakorlati képzés
minimális óraszáma: 100 óra

1.2. Oktatóhelyi záróvizsga

A 100 óra időtartamú
szakmai elméleti és gyakorlati képzést
oktatóhelyi záróvizsga követi.

1.3.
Kötelező szakmai gyakorlat:

A
vizsgázónak összesen 60 óra oktatóhelyi gyakorlati időt kell teljesítenie legalább 3 éves hivatalos működési engedéllyel és
szakmai gyakorlattal rendelkező szakképzett természetgyógyász látástréner mellett.

A gyakorlat
teljesítése során kiemelt jelentőségű feladat: anamnézis felvétel,
állapotfelmérés, kezelési terv készítése, természetgyógyász
látástréning kezelés,
dokumentáció készítése.

A
gyakorlat teljesítéséről kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a
gyakorlatvezető jogosultságát, a gyakorlati idő teljesítéséről a gyakorlatot
teljesítő által vezetett naplót, melyet a gyakorlatvezető leigazol.

1.4.
Esettanulmány

A vizsgára jelentkezőnek 5 db
esettanulmányt kell elkészítenie az általa, a gyakorlati idő teljesítése során
elvégzett természetgyógyász látástréning
kezelésről. Az esettanulmányt a gyakorlatvezető értékeli, s a vizsgázó a
vizsgára való jelentkezéséhez az esettanulmányt és az értékelést csatolja.

2.
SZAKKÉPESÍTŐ VIZSGA

2.1. A szakmai vizsga részei:

 • írásbeli elméleti
  vizsga
 • szóbeli elmélet vizsga
 • gyakorlati vizsga

2.2.
A szakmai vizsga alóli felmentés feltételei

A szakmai vizsga alól
felmentés nem adható.

2.3. A szakmai vizsgán
számon kérhető feladatok

Az
írásbeli elméleti vizsgán központilag összeállított, 100 pont értékű
feladatlapot oldanak meg a vizsgázók.
A feladatlapon elméleti és gyakorlati kérdések is szerepelhetnek.

Az írásbeli és szóbeli elméleti vizsgán elsősorban az alábbiakban meghatározott
témakörökből kell a vizsgázónak kérdéseket megválaszolni:

2.3.1. A látástréning általános ismeretei

 • Látástréning alapismeretei:fogalma,
  történeti áttekintése, holisztika és iriszdiagnosztika, energetika,
  akupresszúra

A
látástréning magyarországi
kialakulásának folyamata, képviselői.

A
látástréning nemzetközi és magyar szakirodalmának áttekintése, értékelése.


A látástréning és az orvostudomány kapcsolata.


A látástréning helye a magyarországi természetgyógyászati módszerek
rendszerében.


A látástréning vizsgálatok során használt mikroterületek alapvető
ismeretei:irisz, fül.arc,nyelv, fej


A helytelen életmód, és a káros szenvedélyek hatása a látásunkra és a
szembetegségekre

Látástréning alapelvek, kompetencia határok

A látástréning hatásmechanizmusa, élettani
hatásai, abszolút, és relatív kontraindikációi, azonnali és
későbbi hatásai.


A látástréning felelőssége és kompetenciája

 • Az
  állapotfelmérés alapelvei és módszerei.

Az
irisz, arc és fül – elváltozások, az egyes kórképek
reflexzónában megjelenő képletei.

A
látástréning szerepe az addikció, szenvedélybetegség(neuritis retrobulbaris) –
betegségfogalom, következmények, hatásmechanizmus.


A látástréning klinikuma.

A látástréning,mint önáló
szakmaterület,elhatárólódik, de mégis együttmüködik a szemészeti
szakmaterületektől, úgymint látszerészet, optometria, szemorvoslás.

A látástréning és a társszakmaterületek rövid
jellemzése, a feladarok külmbözősége szempontjából

2.3.1. A látástréning speciális ismeretei

 • állapotfelmérési
  térkép és kezelési térkép készítése az optikai reflexológia alapján
 • lazító
  masszázs a látás tehermentesítésére ,irodai munkát végzőknél
 • a
  különböző szervrendszerek zónáinak elváltozásainak értékelelése az optikai
  reflexológia alpján

-a látástréningban használt szemtükör használatának ismerete, a töróközeg
átvilágítása során

-a Vizus tábla értékeinek ismerete és értékelése

-a Bates
szemtorna i elméleti és gyakorlati ismerete,és hatásmechanizmusa

-a Lpőlakov szemtorna elméleti, gyakorlati
ismarete,és hatásmechanizmusa

-a Schneider szemtrona elméleti gyakorlati
ismeret és hatásmechanizmusa

-a kínai masszázs elméleti és gyakorlati
ismerete és hatásmechanizmusa

–az anamnézis pontos felvételének ismerete a látástréning szempointjából

-alapvető táplálkozási modellek ismerete a
szemfenék meszesedésben szenvedőknél

-alapvető táplálkozási modellek ismerete a
glaucomás betegeknél

-alapvető látásfejlesztő tzestet mozgató tornák
ismerete, és hatása a látásjavításban

-a szemüveg dioptriájának felismerése , és a szemüveg lencse előjelének
megállapítása

-a szinlátás vizsgálat egyszerű ismerete,
műszerek nélkül

-a látásfejlesztő eszközök ismerete

-a vakok és látássérültek relaxációs és
meditációs technikáinak ismerete

-a súlyosan látássérültek és nem látók leki
éeéki problémáinak és segítő technikák
ismerete

A gyakorlati vizsga feladatai:

 • a vizsgázó
  által benyújtott – a vizsgabizottság által kiválasztott -, valamely esettanulmány
  bemutatása, ismertetése, indoklása
 • egy megadott anamnézis és diagnózis értékelése a
  látástréner szemszögéből, állapotfelmérés, visus mérés, szem törőközeg
  átvilágítás, színlátás vizsgálat, reflexológiai és akupresszúrás
  állapotfelmérés, kezelési terv készítése, az adott gyakorlatok bemutatása,
  dokumentáció.

A gyakorlati vizsga konkrét feladatsorát a szakmai vizsgát szervező intézmény állítja
össze és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.

2.4. A szakmai záróvizsga értékelése

A szakmai vizsgát szervező intézmény által kiadott
Vizsgaszabályzat – a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően – tartalmazza
többek között a vizsga lebonyolításának, a vizsgaeredmény értékelésének
részletes szabályai.

Írásbeli
elméleti vizsga:

Az írásbeli vizsgarészen a szakmai követelmények
alapján központilag összeállított, 100 pont értékű feladatlapot oldanak meg a
vizsgázók. A feladatok egyenkénti értékelését követően az összesített pontszám
adja a feladatlap végső érdemjegyét a következők szerint:

0-50 %
elégtelen (1)

51-60
% elégséges (2)

61-74
% közepes (3)

75-84
% jó (4)

85-100% jeles (5).

Szóbeli
elméleti vizsga:

A szóbeli
vizsgarészen a vizsgázó III. 1. és 2., és a IV. 2. pontban meghatározott
feladat követelmény alapján összeállított kérdéssor szerint ad számot a tudásáról. A vizsgateljesítmény
értékelése 1-5-ig terjedő érdemjegy.

Az elméleti
vizsga végső osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsga átlagolt eredménye
(érdemjegye) alapján kell meghatározni, középérték esetén a szóbeli
vizsgaeredményhez kell igazítani.

Gyakorlati
vizsga:

A
vizsgázó vizsgateljesítményének értékelésére pontrendszer alkalmazandó, melynek
szabályait a szakmai
vizsgát szervező intézmény állítja össze.

A
vizsgázó összesített pontszámnak megfelelően 1-5 ig terjedő osztályzat alapján állapítja meg vizsgabizottság a
gyakorlati vizsga végső osztályzatát.

A
szakmai záróvizsga végső eredménye:

a)
elméleti
vizsga:

 • jól megfelelt – (4-5-ig terjedő osztályzat )
 • megfelelt –
  (2-3-ig
  terjedő osztályzat)
 • nem felelt meg – (1-es osztályzat)

b)
gyakorlati
vizsga:

 • jól megfelelt – (4-5-ig
  terjedő osztályzat )
 • megfelelt –
  (2-3-ig terjedő
  osztályzat)
 • nem felelt meg – (1-es osztályzat)

Amennyiben
bármely vizsgarész (a-b) elégtelen, a szakmai vizsga végső eredménye is
elégtelen.

Javítóvizsgán
csak az elégtelenre minősített – elmélet avagy gyakorlati – vizsgarészt kell
megismételni.


Részletes leírás a szemtréning eljárásokról

SZEMTRÉNING ELJÁRÁSOK

A képzettség gyakorlójának
megnevezése: szemtréner

1.
A képzés formája, záróvizsga tanúsítványa

A képzés formája:
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

A záróvizsgák alapján
képzésben részesült – Szakmai tanúsítvány – -t kap

Elméleti képzés: 100 óra.

Szakmai gyakorlat: 200 órazakképzett szemtréner mellett.

2.
A képzettség munkaterülete

A szakterület középfokú
végzettséggel (érettségivel) végezhető nem konvencionális gyógyító és
életminőség javító természetgyógyászati tevékenység.

A munkaterület rövid,
jellemző leírása:

A látást tehermentesítő
életmód és életviteli korrekciók összessége. A szemtréner ismeri az íriszen
kialakult funkcionális egyensúlyzavart, mint reflextérképet; és ennek
felhasználásával állítja be a maradék látás élességét, és alkalmazza a javító
módszereket (életmód, akupresszúra). Részt vesz a prevencióban a képernyők, a
technika látást károsító hatásainak kivédésében (Bates módszer).

3.
A képzés szakmai követelményei

A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok

A. alapfeladatok

 • anamnézis, szemészeti
  anamnézis
 • szemtükör alkalmazása a szem
  törőközegének átvilágítása
 • visus tábla értékelése

B. speciális feladatok

A szemtréner munkája
során legyen képes

 • a egyetemes szemtréning
  gyakorlatok végzésére
 • Bates módszer
 • Schneider módszer
 • Koplakov módszer
 • Akupresszúra
  szemre ható területei
 • az alapvető életmód és
  életviteli tanácsadásra
 • szürke hályog esetén
 • zöld hályog esetén
 • retinopathia diabetica esetén
 • angiopathia hypertonica esetén
 • anyagcsere betegségek szemtüneteinek kezelésében
 • neuro-ophtalmologia esetében (pseudo tu. cerebri)
 • amaurosis
 • az iskoláskori szemhibák,
  látászavarok, fáradt szemizmok pihentető és

alkalmazkodó képességét erősítő gyakorlatok
végzésére, gyakoroltatására

 • a képernyő előtti
  munkavégzés szemre károsító hatásának felismerésére, és

prevenciós gyakorlatok végzésére,
gyakoroltatására

 • a progrediáló látásromlás
  lassítására a szemorvossal együttműködve

a legegyszerűbb optikai
látáshibák kiszűrésére (myopia, hypermetropia,

presbiopia)

a szemtükörrel átvilágítani a
szem törőközegeit

a maróanyagok és idegentestek
okozta sérülés elsősegélynyújtására

az akupresszúrás és
masszázstechnikák bemutatására, a szem funkcionális

köreinek erősítése érdekében

a meridiánok szemreható
pontjainak akupresszúrás kezelésére

(máj 3, epe 37, epe 20,
vastagbél 4)

felismerni a fül, a talp, a
tenyér, az arc reflextérképén a szemre

vonatkozó reflex
területeket

értékelni a szemüveg és a
kontaktlencse fontosságát

megérteni a szembetegségek
legfontosabb orvosi leleteit és a – nil

nocere – elv betartását
tiszteletben tartani

4.Szakmai vizsgára
jelentkezés feltételei:

a) 100 óra időtartamú szakmai elméleti
képzés, eredményes oktatóhelyi vizsgával történő lezárása, annak igazolása

b) Szakmai gyakorlat: 200 óra
oktatóhelyi gyakorlat szakképzett
szemtréner mellett.

4.1.
A vizsga követelményei

Az
elméleti vizsga:

Elméleti vizsga követelménye megegyezik a 3.A.B. pontban
foglaltakkal.

Az írásbeli
vizsgarészen a
3.A.B. pontban foglalt követelmények témaköreiből összeállított 100 pont értékű
feladatlapot kell a vizsgázónak megoldani.

Szóbeli vizsgarészen a
vizsgázó az alábbi témakörökből válaszol meg kérdéseket:

( a szóbeli vizsga kérdéseit a
képzettség keretprogramja tartalmazza)

A szóbeli vizsga kiemelt
témakörei:

a.) a szem anatómiája és
élettana

b.) a látás optikája és
optikai látáshibák

c.) tréningprogramok

 • Bates
 • Schneider
 • Koplakov

d.) táplálkozás, fitoterápia a
szembetegségek esetében

e.) hatások, mellékhatások,
utóhatások ismertetése

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsga
konkrét feladatát a szakmai vizsgát szervező intézmény állítja össze és a
vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá

A gyakorlati vizsga
javasolt feladatai:

 • Egy megadott anamnézis és
  diagnózis értékelése a szemtréner szemszögéből
 • Állapotfelmérés
 • visus mérés
 • szem törőközeg átvilágítás
 • színlátás vizsgálat
 • Kezelési terv készítése
 • az adott gyakorlatok bemutatása
 • Dokumentáció

4.2.
A szakmai záróvizsga értékelése

Még szintén kedvelheted