Az adatvédelem célja

Adatvédelmünk célja, hogy a felhasználóink adatainak kezelésekor, személyes adatainak gépi, illetve kézi feldolgozásakor a szolgáltatásaink minden területén, olyan módon járjunk el, hogy minden egyén (tekintet nélkül nemzetiségére, lakóhelyére, vallási-, politikai-, vagy szexuális hovatartozására) jogai és alapvető szabadságjogai, különösen a magánélethez való joga biztosítva legyen. Adatvédelmi szabályaink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvény („A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról”), valamint az 1998. évi VI. törvény („Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről”) rendelkezéseit.


Az adatvédelem biztosítása


Szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges személyes adatok feldolgozását magunk végezzük, külső adatfeldolgozó természetes személyt, vagy közületet nem veszünk igénybe. Az adatok kizárólag elektronikus formában, a domain kiszolgálójának szerverén kerülnek tárolásra. A személyes adatokat tartalmazó adatbázishoz alkalmazottainkon kívül más (jogosulatlan személy) nem fér hozzá. Alkalmazottaink a személyes adatokat a Felhasználó engedélye nélkül nem módosíthatják, más adattárolóra át nem vihetik, továbbá harmadik félnek át nem adhatják.


Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó személyére vonatkozó adatok kezelési időtartama azoldal használatával összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama alapesetben határozatlan, a Felhasználóval fennálló jogviszony idejéig tart. A jogviszonyt az adatok törlésével megszűntetheti a Felhasználó, vagy a Felhasználó kérésére az adatok törlését elvégezzük. Az adatok törlése az adattároló szerveren mindkét eljárással technikailag végleges, a törölt Felhasználói adatok nem állíthatók vissza.

A Felhasználó tevékenységére vonatkozó adatok kezelési időtartama
Az oldal szolgáltatásainak igénybevételekor a Felhasználóhoz és az általa az oldalunkon végzett tevékenységekhez kapcsolódó, ezáltal közvetetten személyes adatnak minősülő „IP cím” automatikusan átadásra kerül felénk. A felhasználói IP címek a honlap biztonsága (támadási kísérletek) és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása (hibák észlelése és kiküszöbölése) érdekében naplózzuk és egy évig megőrizzük. Az IP címet semmilyen más, a Felhasználó által önként meg nem adott adattal, vagy a Felhasználó önként az oldalunkon végzett tevékenységein kívül eső eseménnyel nem kapcsoljuk össze.

Fogalmak meghatározása a jelen adatvédelmi nyilatkozatban

  • Felhasználó: A az oldalon regisztráló, az oldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy. Közület (pl.: cég) regisztráció esetén a közület által meghatalmazott kapcsolattartó természetes személy.
  • Személyes adat: A Felhasználóval kapcsolatba hozható, a személyére vonatkozó minden általa megadott és az oldalon végzett tevékenységével átadott adat, amelyből a Felhasználó személye közvetlen, vagy közvetetten azonosítható.
  • Adatkezelés: A Felhasználó által megadott és az oldalunkon végzett tevékenységével átadott adatok gyűjtése, felhasználása, kezelése, módosítása, tárolása, törlése.
  • Jogosulatlan személy: Az adatkezelés szempontjából illetéktelen külső személy.
  • Felhasználói tevékenység: Az oldal használatával kapcsolatos minden a Felhasználó által kezdeményezett tevékenység, ide értve a regisztráció nélküli oldallátogatást is.
  • Szolgáltatás: Minden az oldal által az oldalon kínált, vagy hirdetmény útján közzétett szolgáltatás.
  • Egyéb kapcsolódó fogalmak
  • IP cím: Az IP cím az „Internet Protocol cím” megnevezés rövidítése. Egy egyedi internet hálózati azonosító, amelyet az „Internet Protocol” segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak.
  • Domain: A domain, vagy domainnév (tartománynév) az Internet egy meghatározott részét egyedileg leíró név. A számítógépek nehezen megjegyezhető IP címét teszi könnyen megjegyezhetővé, egyedivé.
  • Szerver: A szerver, vagy „kiszolgáló” egy olyan – általában feladat specifikusan nagyteljesítményű – számítógép, amely a rajta tárolt, vagy előállított adatok felhasználását, illetve más szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé egyidejűleg több másik (kliens) számítógépnek.

Amennyiben további kérdésed lenne, vagy információra van szükséged, állunk rendelkezésedre, továbbá az alábbi dokumentumok a segítségedre lehetnek:

• 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

• 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

• A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló – 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

• A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Elérhetőség:

Barót kft
2750 Nagykőrös Nyár u 12
e-mail:barotmarketing@gmail.com
tel +36209805472