Rólunk Írták

Tisztelt Ozsváth Mária!
A Műszaki Kiadóban készítünk az egészségügyi szakközépiskolák számára egy Állapotmegfigyelés című tankönyvet. Ebbe a szerző szeretne betenni az érzékszervekről szóló rész elé egy Öntől idézett mondatot: „A szem a lélek tükre és a test ablaka.”. Kérem, adja ehhez hozzájárulását.
Köszönettel:

Rét Anna

üzletágvezető

94 | 3. ÉVEZRED | 2011. január
TUDOMÁNYOS TABU
Állítólag a szivárványhártya világosan jelzi a szervezet valamely szervének
vagy egészének aktuális állapotát.
Ezek a szivárványhártyán
gyırık, szegmensek vagy mezOEk formájában
tükrözOEdnek vissza. A betegségek színes és
szerkezeti változások, gödröcskék, foltok,
csíkok formájában jelennek meg.
E hipotézist sokan elfogadják, de vannak
– különösen az orvosok és tudósok között –,
akik megkérdOEjelezik.
A premiert már a régi Kína is
átélte
Abetegségeknek a szem szivárványhártyájából
történOE kimutatásáról szóló elsOE feljegyezések
az ókori Kínából származnak. A kutatók
az egyiptomi Gízában két papiruszt
fedeztek fel, amelyeken egy pap, ElAks, Tutanhamon
fáraó orvosa írása állt.Az OE érdeme,
hogy ez a módszer Babilonba, Tibetbe és az
Indokínai-félszigetre is elterjedt. Európában
a modern íriszdiagnosztika szellemi atyjának
Péczely Ignác (1825–1911), budapesti orvost
tekintik. Egy olyan sémát dolgozott ki, amely
az idegszálakkal ellátott szivárványhártyán a
megállapítás helyét ábrázolta. Az íriszdiagnosztika
Németországban és a Szovjetunióban
is elterjedt.
A szem valóban a lélek tükre?
Az íriszdiagnosztika alapelve, hogy a szivárványhártya
egy-egy adott pontján az emberi
test összes belsOE szerve megjelenik. Péczely
a szivárványhártyát az óra számlapjához hasonlóan
12 részre osztotta. Minden részhez
egy belsOE szervet vagy testrészt rendelt (például
a láb a 6-os és a 7-es szakaszhoz tartozik).
Aszemnek többfajta genetikailag meghatározott
konstitúciója van, ezek mindegyike
fizikai és mentális jellemzOEket tartalmaz. Valamennyien
genetikailag adott, egyfajta szemkonstitúcióval
születünk. A konstitúciókból
nyert információk fedhetik fel az egészségügyi
problémákat, a gyerekkoriakat és a majdani
felnOEtt- vagy idOEskoriakat egyaránt. Így
az íriszdiagnosztikát a betegségek megelOE-
zésére lehet alkalmazni.
Minden egy lencsével kezdődik
Milyen eljárással vizsgálnak? Egyes iridológusok
speciális fényképezOEgéppel mindkét
szemet lefényképezik. Az íriszdiagnoszta ezután
a szervezetben minden egyes szerv és
rendszer egészségi állapotát átnézi. Állapot-
Felmérhető-e átfogóan
a z í r i s z b ő l az
egészségi állapot?
Az íriszdiagnosztika egy komplementermedicina. Nemtéveszthető
össze semmiféle „diagnosztizálással”, hiszen nemdiagnosztizál,
hanema szervezet állapotátméri fel. A tényeket nembizonygatni kell
tudományos eszközökkel, hanem a megtarthatót fel kell használni,
a nemmegtarthatót ki kell iktatni. Attól, hogy a tudósok valamit nem
tudnak bizonyítani, még működhet. Hiszen a Föld is mozog, de egykor
Galileit máglyára küldték…
A British Medical Journal c. szaklapban a komplementer orvoslás szakértője, Edzard Ernst
kifejti, hogy az örökös viták félrevezetik a betegeket, akik képtelenek tájékozódni az ellentmondó
érvek rengetegében. Ugyanakkor a szkeptikusok nem veszik figyelembe a bizonyítékokat,
az orvosi folyóiratok pedig nem közlik a pozitív eredményeket.
Az is igaz, hogy a komplementer gyógyászat feltétlen hívei hajlamosak nem elfogadni azon
tényeket, amelyek nem felelnek meg saját hiedelmeiknek, szerintük a komplementer gyógyászatban
nincs helyük tudományos bizonyítékoknak. Ernst változásokat sürget, szerinte a pozitív
változást csakis a laikusokat megcélzó megbízható információk hozhatják el.
MELLETTE: Dr. Ozsváth Mária – ÁNTSZ-OSZMK,
Komplementer Medicina,mb. főorvos
A szervezet rejtjeles térképe
FOTÓ: DR. OZSVÁTH MÁRIA
Az alternatív gyógyászat egyik ága az iridológia
(íriszdiagnosztika), amely a szem szivárványhártyájának
(írisz) vizsgálatával ellenőrzi
a szervezet funkcióköreinekműködését.
felmérést már gyermekkorban is lehet végezni,
így a jövOEbeni egészségügyi problémák
megelOEzhetOEk. A módszer pozitívuma, hogy
az emberi testet egészként tekinti. Ez egy fájdalommentes
és egyszerı vizsgálat, amely a
pácienseknek az egészségük javítására, testük
erOEsségének és gyengeségeinek megismerésére
nyújt lehetOEséget. Fáradt állapotban
is elvégezhetOE.
Ellenzők is akadnak bőven
Amódszer ellenzOEi azzal érvelnek, hogy félreértést
és alapvetOE tévedést rejt magában az,
hogy a szervezet betegségét egészséges szemszövetbOEl
akarják „kiolvasni”, mivel az íriszdiagnosztika
nem nyújt olyan konkrét eredményt,
mint az ultrahang vagy a röngten. Valójában
nem más, mint optikai reflexológia.
Németországban 1939-ben 10 000 márkát
ajánlottak fel annak, aki amódszerrel felismeri
FOTÓ: SHUTTERSTOCK IMAGES LLC
Az íriszdiagnosztika a szivárványhártya kötőszövetét és pigmentációját, a szembogarat
(pupillát) és -fehérjét vizsgálja. Az íriszdiagnoszták szerint e karakterek
mutatják a genetikai prediszpozíciók (hajlam) és a betegségek közti összefüggést
http://www.
3-evezred.hu/forum
MIT
erről?
gondolnak

 1. január | 3. ÉVEZRED | 95
  Angliában több mint húszezer aktív íriszdiagnosztát
  tartanak számon napjainkban is.
  Érdeklődnek a szemészek is
  Mivel nálunk az íriszdiagnosztikát viszonylag
  ritkán alkalmazzák, így az orvosok sem
  hogy mit nem tud az íriszdiagnosztika: nem
  betegséget diagnosztizál, hanem a szervezet
  belsOE környezetét méri fel, amelyben baktériumok,
  vírusok vagy élOEsködOEk vannak.
  „Ha valakinek eltört a lába, de ez a szervezet
  normális mıködésében nem okoz gondot,
  21%
  Csak néhány
  esetben
  használható
  8%
  Kivételes esetekben
  használható
  – a hagyományos
  gyógyászat mellett
  6%
  Összeférhetetlen
  a modern
  orvostudományi
  ismeretekkel
  42%
  Nem rendelkezem
  kellő
  információval
  23%
  A 3. ÉVEZRED ONLINE KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA
  Az íriszdiagnosztika, mely a szem szivárványhártyája alapján
  képet ad az egészségi állapotról, Ön szerint:
  Nagyon hatékony,
  az alternatív gyógyászat
  általános
  érvényű módszere
  Az íriszdiagnosztika teljesen abszurd, amely a legkisebb megalapozottsággal
  semrendelkezik. Természetesen az emberi szemváltozásai
  alapján számos betegség diagnosztizálható (cukorbetegség,magas
  vérnyomás), de ezek kóros elváltozások, amelyeknek a szivárványhártyán
  semmilyen lokalizációjuk nincs, és amelyek az emberi szem más
  szöveteit (szaruhártya, szemfehérje, lencse, retina) érintik, nemaz íriszt.
  A szerkezeti vagy színkülönbségek élettani variánsok. A belső szerveknek
  a szivárványhártyán történő előrejelzését sem anatómiailag, sem fejlődéstanilag nem lehet megmagyarázni,
  mert a szemgolyó a fej területéből fejlődik, és nincs összefüggésben a mellkasi vagy
  hasüregi szegmensekkel. Az egyes szerzők írisztérképeinek különbözősége is bizonyítja, hogy ez
  egy kitaláció. A klinikai teszteken az íriszdiagnoszták kudarcot vallottak, az egyértelműenmeghatározott
  betegséget is képtelenek felismerni. A tudományos orvoslás álláspontja ezért elutasító.
  ELLENE: Prof. dr. Hert György,
  a Szkeptikusok Klubja vezető képviselője
  Abszurd kitaláció
  Az íriszdiagnosztika az alternatív gyógyászat
  színesmozaikja. Íriszdiagnosztikával
  Németországban tudományos intézmények
  is foglalkoztak. Konferenciákat
  tartottak, kiadványokat publikáltak. A szivárványhártya
  egyszerű megfigyelése mellett
  korszerű optikai eszközöket és számítógépet
  használnak. A 3. ÉVEZRED figyelmeztet,
  hogy a különböző szerzők úgynevezett
  írisztérképe jelentősen különbözhet!
  Önmagából a szivárványhártyából a különböző
  testrészek és szervek állapotára következtetni
  nem 100%-os módszer, az íriszdiagnosztikai
  vizsgálatot feltétlenül más
  vizsgálatoknak is követniük kell.
  FOTÓ: KOUKAL MIHÁLY
  Az írisztérképen egy szerv egy adott területen jelenik meg. Például a fej
  az írisztérkép felső részén, az emésztőrendszer a szembogár (pupilla) körüli
  gyűrűben
  a betegségeket. És bár a több ezer klinikai
  beteg bevonásával végzett felmérés vegyes
  eredményeket hozott, Németországban és
  igazán nyilatkoznak. De egyre inkább érdeklOEdnek
  iránta a szemészek.Aprofesszionális
  íriszdiagnoszta becsületesen megmondja,
  akkor az íriszen sem látható semmiféle jelzés.
  Ám, ha az illetOEnek semmiféle panasza nincs,
  de esetleg a szervezet valamilyen mıködészavart
  jelez, a szervezet energiaszintjeinek
  egyensúlyzavara látható a szivárványhártyán”
  – magyarázza a 3. ÉVEZRED számára
  mondta dr. Ozsváth Mária mb. fOEorvos.
  A sarlatánok hamar
  lelepleződnek
  Az iridológia hírét leginkább azok rontják,
  akik nem rendelkeznek megfelelOE végzettséggel.
  Valahol vesznek egy nagyítót, aztán
  pedig szakértOEre vagy inkább varázslóra próbálnak
  hasonlítani. „Értelmetlen dolgokat
  hordanak össze. Azt állítják, hogy a testben
  klamídiát vagy boréliát látnak, de ezt az iridológia
  nem tudhatja. Vagy hogy a szembOEl
  felismerik a születendOE gyermek nemét. Ez
  mind csak kitalált mese, ami rontja az iridológia
  hírnevét. Ráadásul pusztán a nagyító
  nem fedi fel a több száz karaktert, amelyet a
  professzionális iridológusok figyelnek” – fejti
  véleményét Konrád Katalin íriszdiagnoszta.
  Csodák pedig nincsenek
  Tudomásul kell venni, hogy az íriszdiagnosztikának
  is vannak határai. Az íriszdiagnoszták
  elismerik például, hogy nem látják az operáció
  helyét, mivel az idegvégzOEdések
  megszakadtak. A szem sem változik olyan
  gyorsan és idOEszerıen, ahogyan azt az ember
  elképzeli. Sok karakter genetikai prediszpozíció
  (hajlam), amely aktiválódhat, de nem
  feltétlenül kell (!) és fog is aktiválódni. A jó
  íriszdiagnosztának az ügyféllel minden problémát
  okozó tényezOErOEl beszélnie kell.
  Az íriszdiagnosztika problematikájával számos
  tudós foglalkozik. Egyikük, ErvinWojnar
  egy speciális készüléket szerkesztett – az
  íriszdiagnosztikai tesztográfot. A német találmányi
  hivatal 1976-ban szerzOEi jogot biztosított
  a számára. Nem meglepOE, hogy az
  íriszdiagnosztika felhasználásának lehetOEségével
  a titkos szolgálatok is foglalkoztak.
  KOUKAL MIHÁLY
  FOTÓ: SHUTTERSTOCK IMAGES LLC
  HOGYAN
  LÁTJA A

Egészség
Testünk tükre, az írisz
Árulkodó szem és nyelv

A szem a lélek tükre, tartja a mondás. Az íriszdiagnosztikával foglalkozó orvosok, természetgyógyászok pedig azt mondják: nem csak a léleké, a testé is, mivel a írisznek nevezett szivárványhártyán – akár a talpon vagy a fülön – föllelhető valamennyi szervünk pontja, s ezáltal azok állapotát is látják.

Érdekesség
Az íriszdiagnosztika a természetgyógyászat viszonylag fiatal ága; világszerte és hazánkban is sok híve és ugyanennyi ellenzője van. Sokaknak ismert lehet a történet, mely szerint az ezernyolcszázas évek közepén egy magyar gyerek, bizonyos Péczely Ignác (1826-1911), aki a madárfészkek kirablásával vezette le gyermeki agresszióját, egy ízben a fészkét védő bagoly lábát eltörte, majd furcsa elváltozást észlelt a madár szivárványhártyáján. Később azt írta le, a madár szemében a törés pillanatában megjelent egy fekete vonal. Beszámolt arról is, a gyógyulás során a vonalból fekete pont lett, majd annak környéke kifehéredett.
Évekkel később, orvosként dr. Péczely Ignác ezzel az élménnyel alapozta meg az íriszdiagnosztikát. Hogy a történet igaz, avagy kitaláció, ma már bizonyíthatatlan. Tény, hogy azóta sok orvos és természetgyógyász foglalkozik az írisz vizsgálatával.

A színek játéka
A szivárványhártya vagyis írisz, a szaruhártya mögött és a szemlencse előtt elhelyezkedő színes hártya, amely minden emberre jellemző, azonosító adat is. A szemszínek a kék, a zöld, a sárgásbarna, mélybarna, fekete, de ezek közti átmenetek is léteznek. E hártya középén található a pupillanyílás, amely a fényt a szemfenék érzőidegeihez vezeti. A nyílás nagysága a különféle fényviszonyoknak megfelelően változik. Körülbelül ennyit tud egy átlag halandó a szemről. De hogy ebben a nagyjából egyenletes színű hártyában elváltozások lennének, amelyek a szervezetben lezajlott folyamatokat mutatják, sokáig senki sem sejtette.
Megállapítások
Az alternatív gyógyászat főleg abban különbözik a nyugati orvoslástól, hogy nem egyes betegségeket gyógyít, hanem magát az embert. Képviselői azt tartják, ha valami nem működik jól a szervezetben, annak oka a felborult egyensúly, zavar az energiák áramlásában. Ezt pedig nem lehet tüneti kezeléssel orvosolni. A probléma gyökerét kell megkeresni, és holisztikusan, az egész testet figyelembe véve helyreállítani az egyensúlyt. Ennek első lépése lehet az íriszdiagnosztika. A fiatal tudományág átmenetet képez a hagyományos orvoslás és a természetgyógyászat között.
– Az íriszdiagnosztika, a nevével ellentétben, valójában nem diagnosztikai eljárás, hiszen nem betegségeket állapít meg, hanem a szervezet működését tükrözi – mondja Dr. Ozsváth Mária szemész szakorvos, természetgyógyász. – Ha valami nem működik jól, akkor az a szivárványhártyán kisebb-nagyobb elváltozások formájában jelentkezik. A betegségek nyomot hagynak a szivárványhártyán, sőt a szem jelezheti a ránk váró betegségeket is.
A doktornő szerint a vizsgálati módszer kezdődő megbetegedésekre is felhívja a figyelmet, még a kialakulásuk előtt. Például szerveink alul- vagy túlműködése már akkor látható az íriszen, amikor az még nem okoz tüneteket.Az írisz információt ad a szervezet energiaszintjéről, általános egészségi állapotáról. Ozsváth doktornő szerint a betegségek kiváltó okaira mutat rá azáltal, hogy megállapítja, a szervezet mely része nem működik megfelelően.
– Az íriszdiagnosztika – más néven optikai reflexológia – olyankor is hasznos lehet, amikor orvosi diagnózissal nem tudják megállapítani egy betegség okát – mondja dr. Ozsváth Mária. – Például ha valakit ismeretlen eredetű fejfájás kínoz, az írisz állapotából meg lehet állapítani, hogy a szervezet mely funkciókörén kell segítséget adni a páciensnek, hogy a fájdalmát enyhíteni tudjuk. A módszer betegségek gyógyítására nem alkalmas, de az átfogó kép alapján megkönnyíti a megfelelő terápia kiválasztását.
Mesélő nyelv
Temesvári Gabriella természetgyógyász szerint a nyelv elemzése is sokat segít a betegségek okainak kiderítésében. A forma, a szín, a hajlékonyság, a kiöltés erőssége, a lepedék vastagsága, színe, mind támpont a szakembernek. Persze egy-egy tünetből nem lehet egyértelműen megállapítani a betegség okát, előfordulhat, hogy ellentétes ok ugyanazt a tünetet váltják ki. A nyelv is felosztható reflexzónákra, amelyek az egyes szervek állapotát jelzik.
Miről árulkodik a szín?
Vörös: lázas, gyulladásos megbetegedésekre, folyadékhiányra utal.
Sötétvörös: a lázas betegségek súlyos stádiumában észlelhetjük. Halvány, fehéres: energiahiányt, a tüdő-és a vastagbél működésének zavarát jelzi.
Lilás, zöldes-lilás: a vér pangására, a máj és az epehólyag funkciózavarára utal.

Mire utal a lepedék?
Fehér: ha egészen vékony, akkor normális. Ha vastag, akkor a tüdő meghűléses megbetegedésére utalhat. A száraz, púderszerű bevonat valamilyen belső gyulladást, folyadékhiányt jelezhet.
Sárga: ha vékony, az a tüdő meghűléses vagy gyulladásos megbetegedését jelezheti. Ha vastag, az a gyomorban és a belekben pangó táplálékra utal. Ha száraz, akkor a gyomorban és a belekben energiahiány keletkezett.
Szürke: A nedves bevonat meghűlésre, energiahiányra, a nedvesség belső pangására utalhat. A száraz bevonat pedig a testfolyadékok kiszáradására utal.
Hámló nyelv: ha a bevonat részben levált a nyelvről, az azt jelzi, hogy a szervezet immunrendszere legyengült, és nagyfokú energiahiány lépett fel.
Tudta?

 • A ma használt írisztérképek közül a legjobbakat a németek, oroszok és a svédek készítették. Létezik egy orosz nyelvű kiadvány, amelyben kilenc, magát szakértőnek valló személy elemzi az íriszt – Péczely mellett Deck, Angerer, Gunter, Roberts, Jensen, Castro, Bourdiol, Jausas –, s ami meglepő: hihetetlen különbségekkel helyezik el a kör alakú szivárványhártyán a különböző szervek pontjait. Ezért a laikus számára érthetetlen, miként születhet ebből pontos diagnózis.
 • A szivárványhártyán megjelenő fehér foltok a gyulladások jelei, a feketék az adott szerv hibás működését mutatják.
 • A jó íriszdiagnózis segít a korai felismerésben, a megelőzésben. Azt pedig mindenki tudja, ha időben ismerjük föl a bajt, az fél gyógyulást jelent.
 • Az íriszdiagnosztika nem jár fájdalommal, nagy felbontású mikroszkópon keresztül, vagy réslámpával vizsgáljuk a szemet.

A szivárványhártyán észlelhető:
– a vegetatív idegrendszer állapota,,
– az érelmeszesedés,
– a csigolyák kopása,
– a lezajlott petefészekgyulladás,
– ha nem ürít megfelelően az epehólyag,
– a gyakori fejfájás

Melyiket válasszam?
Akad, aki kíváncsiságból megy íriszdiagnosztikára, más azért, mert rosszul érzi magát, de előfordul az is, hogy a klinikai leletek nem mutatnak elváltozást, és a páciens ezzel a módszerrel keresi a megoldást.

Zádrovich Aliz

Nők Lapja 2011 jan


Gyakori tünet a kiszáradás * Segít a könnypótló folyadék
Így védjük meg
szemünk fényét

Hamos Zsuzsanna/Vasárnapi Blikk/2011 jan

A szikrázó napsütés, a hűvös szél éppúgy igénybe veszi szemünket, mint
a füsttel, porral, pollenekkel szennyezett levegő. Dr. Ozsváth Mária
szemész főorvostól most megtudhatjuk, hogyan ápoljuk a fáradt, száraz,
égő szemet, milyen praktikákkal gyógyíthatunk egy enyhébb fertőzést,
és mikor forduljunk feltétlenül orvoshoz

 • A kiszáradás az egyik leggyakoribb probléma. Ilyenkor szemünk ég és
  könnyezik, reggelente sokszor összeragadnak a szemhéjak. Ha túl kevés
  a könnyfolyadék, vagy az összetétele megváltozik, a szaruhártya
  részben kiszáradhat, ami égő, viszkető érzéssel jár. Okozhatja például
  hosszú ideig tartó tévé- vagy monitornézés, száraz levegő, allergia,
  hormonális változások.
  Tipp: Ne hunyorogjunk! Ha a képernyőt így nézzük, fele annyit
  pislogunk, mint egyébként, ami viszont a szem kiszáradásához vezet.
  Patikában kapható könnypótló folyadék segít a szemet nedvesen tartani.
 • Szemünk a megerőltetéstől vagy a rossz fényviszonyok között végzett
  munkától is elfáradhat, éghet, kivörösödhet. A tünetek gyakran már
  gyerekkorban jelentkeznek, de bizonyos munkaköröknél, vagy a kor
  előrehaladtával is felléphetnek, főleg akkor, ha tartósan egy pontra
  kell fókuszálnunk (iskolai tábla, monitor, televízió). Kísérheti
  fejfájás, szédülés, émelygés is.
  Tipp: Ügyeljünk arra is, hogy a monitor ne legyen túl világosra
  állítva. Óránként tartsunk 10-15 perc szünetet a munkánkban és a
  televíziónézésben egyaránt.
 • Kötőhártya-gyulladás: okozhatják baktériumok, vírusok vagy allergia
  is. Jellemző a szem kivörösödése, váladékozása, bedagadása, égő,
  szúró, viszkető fájdalom, fényérzékenység.
  Tipp: Hűsítő borogatással, érösszehúzó szemcseppel, a szem alapos és
  rendszeres tisztításával meggyorsíthatjuk a gyógyulást.
 • Kontaktallergia: kiválthatják kozmetikumok, gyógyszerek, vagy a
  kontaktlencse tárolófolyadéka is. A szem felhólyagosodik, kipirosodik,
  viszket és könnyezik.
  Tipp: Ne vakarjuk a szemünket. A műkönny segít kimosni az allergiát okozó szert.
 • Árpa: a szemhéj szélén található mirigyek gyulladása, amit általában
  baktériumok okoznak.
  Tipp: Egy burgonyából, kanálnyi tejjel és tojással készítsünk pürét
  vagy citrommal és tejjel keverjünk krémessé egy kevés túrót. A
  pakolást tegyük húsz percre a beteg szemre.

keret1
Hogyan használjuk a szemcseppet?

 • Mossunk kezet, döntsük hátra a fejünket, nézzünk felfelé, vagy
  feküdjünk hanyatt.
 • Egyik kezünk mutatóujjával húzzuk le óvatosan az alsó szemhéjat,
  miközben a másik, esetleg homlokon megtámasztott kézzel cseppentsünk
  az alsó szemhéj belső felére.
 • Vigyázzunk, hogy az üveg ne érjen a szemünkhöz, használat után
  törölgetés nélkül zárjuk vissza.
 • Az antibiotikumos cseppeket naponta ötször, legalább öt-hét napig
  rendszeresen kell használni.

keret2
Szemvidítófű a természet patikájából
A népi gyógyászat a szemvidítófű főzetét az árpa és a
kötőhártya-gyulladás gyógyítására is szemöblítőként javasolja. Hasznos
még túlzott igénybevétel esetén a kivörösödés, duzzadtság enyhítésére,
a fáradt szemek pihentetésére is. Antibiotikus és összehúzó hatása
feszesebbé teszi a sejtfalakat és a szem nyálkahártyáját, ezzel
erősíti, javítja a keringést, csökkenti a gyulladást.

keret3
Forduljunk orvoshoz, ha…

 • …hirtelen romlik a látásélesség.
 • …a szemgolyóból vagy a környezetéből induló fájdalmat érzünk.
 • …a szem környékétől kezdődő, egyre erősödő fejfájás jelentkezik,
  amely hányingerrel vagy hányással, homályos látással, a fényforrások
  körül látott szivárványkarikákkal társul.
 • …a szaruhártyán sérülést, egyenetlenséget, fehér foltot veszünk észre.
 • …a pupilla egy részén vagy egészén szürkés szín látható.

További információ: www.alternativszemdr.hu


A szem a test és a lélek tükre

Dr. Ozsváth Mária szemész-főorvos, okleveles szemtréner és látszerész egy személyben, aki a hagyományos gyógyító módszerek mellett, páciensei gyorsabb és hatékonyabb gyógyulása érdekében a komplementer medicína többféle fajtáját is alkalmazza. Állítása szerint az orvosi diagnózis felállítása után minden páciensénél a holisztikus elveket követi és ennek megfelelően terápiája is egyénre szabott.

 • Egy, tradicionális elvek szerint képzett és azok alapján gyógyító szemorvos vajon miért fordul segítségért a komplementer medicinához, az alternatív módszerekhez? Azok talán eredményesebbek, sikeresebbek a gyógyításban, mint a megszokott eljárások?
 • Évekkel ezelőtt édesapámnál szemfenék meszesedést diagnosztizáltak, ami az orvostudomány mai ismeretei szerint gyógyíthatatlan betegség, ami sem műtéttel, sem gyógyszereléssel nem lehet javítani a beteg állapotán és általában látásvesztés a vége. Apám betegségének diagnózisa az egész családra nagy hatással volt: félelem, szorongás, depressziós hangulat lett úrrá rajtunk. Engem is közvetlenül érintett, és nagyon megrázott, hiszen közvetlen hozzátartozóm szenvedett egy olyan betegségben amelynek, szemorvosként tudtam, hogy vakság lesz a vége. A gyógyítás különböző alternatív ágait már korábban is tanulmányoztam, és úgy gondoltam, hogy édesapám látásának megőrzése végett, nála is megpróbálkozom valamelyik alkalmazásával. Akupunktúrával próbálkoztam nála, aminek az lett az eredménye, hogy hosszú időre stabilizálódott az állapota, vagyis a látása megmaradt. Sőt, a kezelés hatására az addigi rendkívül beszűkült látótér bizonyos mértékben kiszélesedett és javult a látásélessége. Igaz, a betegségből nem tudtam kigyógyítani, de a vakságot elkerülte.
 • A látás, a szem különféle betegségeit az akupunktúrán kívül, ma milyen komplementer módszerekkel kezeli?
 • Elsősorban akupunktúrát alkalmazok, de szükség esetén használok homeopátiás szereket, különböző gyógynövényeket, illetve bizonyos esetekben nagyon hatásos lehet a szemtréning és testtréning, illetve a masszázs is. Az alkalmazandó módszer mindig attól függ, hogy az adott személynek a látása javításához, szemének gyógyításához éppen mire van szüksége. A kezelés módjának pontos meghatározásában a holisztikus diagnózis segít, ami magában foglalja a páciens testi és lelki állapotának, családi és szélesebb környezetének az alapos felmérését. Ennek része az íriszdiagnosztika mint komplementer térkép, ami az orvosnak információkkal szolgál a test aktuális állapotáról.
 • A masszázst csupán az akupunktúrás pontokon alkalmazzák, vagy kifejezetten a szem környékét is masszírozzák?
 • Egyéne válogatja: van, akinél a szemkörnyéki, kínai masszázstechnika a leghatékonyabb, másoknál a test kritikus területeinek (nyak, váll, térdhajlat stb.) a masszírozása. Ezeken a testtájakon alakulhatnak ki olyan görcsös izomcsomók, amelyek például a pácienst folyamatosan és agresszíven érő stressz hatások hozhatnak létre. Az alkalmazandó technika pontos meghatározásában a részletes és mindenre kiterjedő diagnózis ad útmutatást.
 • A komplementer módszerek, a már említett szemfenék meszesedés mellett, mely más szembetegségek kezelésére alkalmasak?
 • Az komplementer módszerek bármelyikének alkalmazására csak a hagyományos orvoslás terápiás eszközeinek kiegészítéseként kerülhet sor, illetve prevenciós célzattal is használhatjuk. Utóbbi különösen hasznos lehet például (akár már gyermekkorban is) a képernyő előtt dolgozóknak, az órákon keresztül monitorra meredőknek. A szem kifáradásának, kiszáradásának, a látásélesség romlásának megelőzése végett alkalmazzuk a látástréninget, ami a szem izmainak mozgatását célzó speciális gyakorlatok mellett a test, különböző izomcsoportjainak az aktivizálását is magában foglalja. Bizonyos speciális estekben egyénre szabott tréninget tartunk, ám az esetek többségében megfelelően hatásos a csoportos foglalkozás is. A szemfenék meszesedéses, zöld hályogos betegeknél rehabilitációs terápiát alkalmazunk. A zöld hályogos betegeknél, a tradicionális, élethosszig tartó gyógyszerelés mellett alkalmazott alternatív terápia segít a legmegfelelőbb gyógyszer kiválasztásában, és felerősíti annak terápiás hatásait, illetve a gyógyszeres kezelés szemnyomás-érték megtartó hatásának a hosszú távú megőrzésében. Látáskorrekcióra, vagyis a közel- illetve távollátás javítására a szemtréning az esetek döntő többségében kevésbé alkalmas, viszont az „öregszeműség” látáshibáinak korrekciójára nagyon hatásos. Körülbelül három dioptriás élesség (mindkét irányban) javítható a szemizmokat edző szemtréning gyakorlatok alkalmazásával.
 • A régebben sokat reklámozott látásjavító szemüvegek is hasonló hatásúak?
 • Nem tartom hatásosnak a szemüveget és a szemészek általában tiltakoznak a használata ellen. Szerintem a mozgás, az izmok aktivizálása az egyetlen eszköz az öregszeműség hibáinak a korrigálására.
 • A későbbi látásproblémák megelőzése végett érdemes akár már gyermekkortól rendszeresen alkalmazni a látástréning gyakorlatait?
 • Természetesen. Kínában például már az általános iskola alsó osztályaiban is széles körben alkalmazzák. Itt, Magyarországon mi is szerveztünk tréningeket néhány iskolában, ám forráshiány miatt elhalt a kezdeményezés. Sem az orvosok, sem a tanárok látásjavító munkáját nem támogatta senki, így egy idő után abbamaradt a tréning, pedig nagy szükség volna rá, hiszen egyre több szemüveges gyerek ül az iskolapadokban, vagyis sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a korai prevencióra.
 • Említette, hogy a pácienseik állapotfelmérésének fontos része az íriszdiagnosztika. Ezt a módszert a klasszikus értelemben használják, vagy Péczely Ignác 19. századi leírása óta modernizálódtak annak elvei?
 • A betegséget mindig az orvos diagnosztizálja, az írisz vizsgálata csupán állapotfelmérő eszköz, amely holisztikusan támasztja alá az orvosi diagnózist. Hasznos információkkal szolgálhatnak az írisz reflex jelzései: utalhatnak a test belső, rejtett problémáira. Úgy vélem, az íriszdiagnosztika a klasszikus elvek alapján nem annyira hitelesen működik, hogy azt diagnózisnak lehetne minősíteni, csupán jelzésértékű tüneteket mutatterapeutának. Az viszont tény, hogy az állapotfelmérésnél kiváló segédeszközként használható.
 • A saját praxisában mit tapasztalt: azok a páciensek, akik a hagyományos gyógyító módszerek mellett az alternatív eljárásokat is igénybe veszik, gyorsabban, sikeresebben gyógyulnak, mint akik nem élnek ezzel a lehetőséggel?
 • Nem hiába mondják, hogy „a szem a lélek tükre”, hiszen annak vizsgálatából a teljes emberi test és lélek állapotára következtethetünk, nemcsak a szem betegségeire. Nekem szerencsém van, mert olyan gyógyító intézményben dolgozom, ahol munkámhoz rendelkezésemre állnak a legmodernebb, computeres diagnosztikai eszközök, és ezek eredményei alapján állapíthatom meg a problémákat, és ha szükséges, kiegészítő, komplementer kezelést is ajánlhatok. Mindig a beteg dönt, hogy él-e a lehetőséggel, vagy megelégszik a hagyományos módszerekkel. Vannak pácienseink, akik problémáikkal már végigjárták a szemorvosi rendelőket, ám nem sok javulást tapasztaltak az állapotukban, ezért fordulnak hozzánk és kérik az alternatív kezelést. Betegeink elégedettek a szolgáltatásainkkal van, aki évek óta visszajár hozzánk. Akomplementer kezeléseink sikeresek.
 • A kezelések eredményei tartósnak mutatkoznak, vagy csupán átmeneti javulás tapasztalható?
 • Egyéne válogatja. Van, akinél már néhány kezelés meghozza a sikert és a javulás véglegesnek, akár egy életen át tartónak bizonyul, másoknál viszont meg kell ismételni a terápiát, mert az átmeneti javulás után újra állapotromlás állhat be. Éppen úgy, mint az orvosi kezeléseknél.
 • Mind a glaukóma, mind a szemfenék meszesedés súlyos kórkép. A homeopátiás szerek hogyan segíthetnek az azokban szenvedő betegeknek?
 • Náluk a tradicionális gyógyszerek mellett alkalmazzuk a homeopátiás szereket, amelyek egyrészt a beteg állapotának stabilizálásában, a további romlás megelőzésében, az állapot gondozásban, illetve a hagyományos gyógyszerek kiegészítőjeként segítenek. Több más szembetegségnél is segítséget nyújtanak a progrediáló tünetek lefékezésében.
 • Bár mindenki tudja: a látás az ember egyik legnagyobb kincse, sokan mégsem becsülik eléggé. Tapasztalata szerint páciensei vigyáznak a látásukra, igénybe veszik a szűrővizsgálatokat a nagyobb problémák megelőzése végett?
 • Általános tapasztalat, hogy az emberek nem vigyáznak a látásukra, a szemorvost a többség csak akkor keresi fel, ha már valamilyen látásproblémát észlelt. Pedig az időben felismert kóros elváltozások hatással lehetnek a páciens egész további életének látásminőségére. A szemfenék meszesedés korai felismerése például azonnali orvosi beavatkozás, illetve életmódbeli és táplálkozási szokásokban való változást igényelne. Ötven év felett mindenkinek ajánlott volna az évenkénti szemorvosi szűrés, de a fiatalabb korosztályoknál is hasznos volna a rendszeres látásvizsgálat. Annál is inkább, mert az intenzív monitorhasználat miatt, sajnos egyre több a húszas, harmincas éveiben járó, szemproblémával küszködő fiatal is. Sokuknál találunk a normálisnál magasabb szemnyomást, korai szemfenék elváltozást, rejtett vércukorszint ingadozást.
 • A holisztikus diagnózis és gyógyítás az egész testre kiterjed. A szem betegségei sokszor a helytelen életmód, táplálkozás következményei is lehetnek. Ön, a saját szemorvosi munkájában életvezetési tanácsokkal is ellátja a pácienseit?
 • A beteggel való első találkozás alkalmával a szemorvosi vizsgálat után végzem a holisztikus állapotfelmérést és a két eredmény alapján állítom fel a diagnózist, illetve határozom meg a leghatékonyabb kezelési módot. Ennek alapján kezdjük a próbakezelést, amelynek végén ellenőrzöm az eredményeket, és értékelem a pozitív változásokat. Amennyiben megfelelőnek találom az eredményt, megkezdődhet a végleges terápia, amelynek fontos része az életmód, és részeként a táplálkozási tanácsadás is. A szem, a látás épségének megtartása érdekében fontos a gyümölcsökben, zöldségekben gazdag táplálkozás, a fizikailag aktív életmód. Ezek segítenek a megfelelő vérnyomás- koleszterin- és vércukorszint értékek megtartásában. Mindhárom tényező nagyon fontos a szem egészségének megőrzése szempontjából. A napi rendszerességgel végzett mozgásba a szemtréning is beletartozik, amely a látás tehermentesítő életmód fontos eszköze. Az ép látás hosszú éveken át tartó sikeres megőrzéséhez megfelelő életvezetés, kiegyensúlyozott táplálkozás, aktív életmód, stresszt kerülő magatartás és lelki harmónia szükséges.
  L.I.
  Magyar Orvos 2010 Lóránt Ida

-Régen találkoztam. Dr. Ozsváth Mária orvossal Azt biztosan tudom, hogy nagyon sokat tanult, kollokvált, szigorlatozott, s mint orvos, okleveles közgazdász, társadalom orvostan szakorvos, Honoris Causa szemtréner, szemészszakorvos, íriszdiagnoszta, akupunktőr a sok vizsga után immár hosszabb ideje vizsgáztat is.
Kedves Ozsváth doktornő! Az elmélet, gyakorlat szempontjából milyen helyen vagy?
A legjobb helyen vagyok az életemben, ott, ahol lennem kell, szeretem a munkámat, teszem azt, amit tennem kell. A tanulás folyamatos, és immár hosszabb ideje vizsgáztatok.
Az Egészségügyi Továbbképző Intézetben tanítok, elsősorban szemtréninget, akupunktúrát, természetgyógyászatot, és ezekből, a tantárgyakból vizsgáztatom a hallgatókat. Tagja vagyok a minisztérium szakértői csoportjának, felkérés, kinevezés alapján végzem e feladataimat. A „szemtréning eljárások” szakmának „Honoris Causája” vagyok, ami azt jelenti, hogy ezen a területen Magyarország első embere. A szakmai anyagot, a tankönyvet én dolgoztam ki, írtam meg, és munkatársaimmal együtt készítjük fel a hallgatókat a vizsgára. Munkám mellett most ez is feladatom.
Egyre több ember fordul a természetes gyógymódok felé…
Igen, ez így van, és egyre több orvos kolléga is vizsgázik természetgyógyászatból. Az utóbbi időben sokkal nyitottabb lett a világ, egyre többen tartják fontosnak a prevenciós eljárásokat, a megelőzést. Ez ügyben megkerestek az Európai Unióból, tárgyalás után bekerültem az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szaknévsorába, ami azt jelenti: világviszonylatban jegyzik azok névsorát, akik letettek valamit az asztalra, a tudomány, az egészségügy, a kultúra, gazdaság stb. területén. A szakemberek névsorát évente frissítik, a megkeresés után 2009 novemberében kaptam meg az „Arany diplomáról” szóló oklevelet. A névsort tartalmazó kötet az Egyetemi Könyvtárban található.
Nem csoda, hogy megkerestek az EU-ból, emlékeim szerint hosszú ideje az élen vagy a „szakmádban”.
A szemfenék betegségeivel, a szemfenéki meszesedés problémáival 21 éve foglalkozom. Eljutottunk odáig, hogy már skypon is megkeresnek. A világ különböző részeiről kérnek tanácsot, időpontot, van vendégem Olaszországból, Ausztriából rendszeresen és többen járnak hozzám ellenőrzésre. Távolabbi földrészen élők is felkeresnek szakvéleményért, amikor rokonlátogatásra hazajönnek. Budapesten olyan intézményi háttérrel rendelkezem, – fundus kamerától kezdve szemfenék-fotózás, komputeres látótérvizsgálat, stb.- ami biztosítja a korrekt szemészeti kivizsgálásokat. Nyilván ez a fővárosban van, de Nagykőrösön is igyekszem megfelelni komputeres szemvizsgálóval, és mással a hozzám fordulóknak. Az intézményi háttér biztosítja számomra a szakmai fejlődést, továbblépést, ráadásul referenciahely a szemtréner képzésben. Megtisztelőnek érzem, hogy egyre több szemész kolléga keres meg saját családja, szülei szembetegségeinek segítése érdekében, és intézményesen magas helyeken dolgozók esetében is így van. Megtörténik, hogy szemész kolléga elhozza betegét hozzám, és megkér, segítsek, mert ez az a betegségterület, ahol egyelőre nem lehet semmi más módon segíteni.
Ezt a területet továbbra is szívügyemnek tartom, azon betegek karbantartása érdekében, akik ebben a súlyos betegségben szenvednek, azért, hogy a maradék látás megmaradjon. Tudjuk, hogy gyógyíthatatlan a betegség, azt is tudjuk, hogy látásvesztéssel jár, ám orvosi és emberi kötelességünk a maradék látást addig, ameddig lehet megőrizni. Ez az én feladatom, hogy ameddig tudok, tegyek meg mindent embertársaimért.
Örülök a további kibontakozásnak, hiszen kisvárosunkból indultál, és tudásodból Nagykőrös is részesül.
Munkámat nagyban segíti, hogy minden külföldi és hazai természetgyógyászati, szemészeti kongresszuson jelen vagyok, legutóbb Stockholmban a Karolinska Institúton voltam. Azt kell tudni róla, hogy a szemészeti rehabilitációban és fejlesztésben az egyik első helyet foglalja el, illetve onnan indult a magyar származású svéd Prof. Sándor, aki sajnos már nem él. Valamikor tőle tanultam a látásprevenciót és rehabilitációt. Most, hogy Stockholmban voltam örültem, hogy körbenézhettem ott, ahol a NOBEL díjasokat kinevezik. Itthon, most olyan öröm ért, hogy PhD is lehet természetgyógyászatból, ezzel is próbálkozom, még nem publikus, de a természetgyógyász szakma PhD-ja unikum mostanában. Ezen a területen szeretnék továbblépni.
Milyen ma hazánkban a természetgyógyászat és a nyugati orvoslás együttműködése?
Magyarországon ez pontosan olyan, mint a politika. Van jobb és baloldal, van hagyományos orvoslás, és komplementer medicina. Vannak területek ahol a két oldal, nagyon jól kiegyezik egymással, ezt a páciensek is élvezik, mert akkor van eredmény. Sajnos vannak területek, ahol nem így van. És van a természetgyógyászatot nem tanult kollégák között szkepticizmus. Ez az ő dolguk. Erre azt szoktam mondani, aki nem tud autót szerelni, az ne beszéljen az autószerelésről. De, ha már tud autót szerelni, akkor, már nyilván beszéljen az autószerelésről. Ez így is működik. Amelyik kollégát érdekli a dolog, van lehetősége tanulni, elvégezni, és gyakorolni, megtapasztalni a szakmát. Nem olyan, mint régen, 15-20 évvel ezelőtt, hogy titkos volt, meg sarlatánnak nevezték a természetgyógyászokat. Ma már hivatalosan, jogilag engedélyezett terület. Egy orvosnál az önmagával szembeni igényről, és igényességről van szó, hogy megtanulja-e vagy sem.
Milyen tapasztalatod van erről?
A tanulási hajlandóságról országos viszonylatban van rálátásom, rengeteg orvos tanul természetgyógyászatot. És ez öröm, mert olyan terület, amivel érdemes szembesülni. Hippokratész is azt mondta: „nil nocere”, arról van szó, hogy ne ártsunk, de gyógyítsunk. Amikor a gyógyszer nagyon drága, amikor szemben állunk a gyógyíthatalan betegségekkel, meg kell próbálni minden lehetőséget. Ilyenkor nagyon sok esetben kisegít, karbantart a természetgyógyászat. A megelőzésben, és a rehabilitációban óriási szerepe van. Nyilván aki tiltakozik ellene, az meg sem akarja tanulni, mert a természetgyógyászatot tanulni kell, tölcsérrel nem lehet beleönteni senkinek az agyába, sem a pénztárcájába. Ezért a tudásért nagyon sokat kell dolgozni.
Magyarországon támogatja a TB a természetgyógyászatot?
Sajnos nem. De vannak egészségpénztárak, ahol ezt már támogatják. Úgy látom a TB is, nyit, próbálnak a komplementer kultúrák felé fordulni. Ami pozitív, hogy a szemtréninget, a szemtornát a foglalkozás-egészségügyi szakmai kollégium befogadta. A szemésztársadalom tiltakozik ellene, de a szakmai kollégium befogadta. Ez azt jelenti, hogy a képernyő előtti munkavégzésnél le kell állni minden órában, szemtornát kell végezni, megpihentetni a szemet, küzdeni kell a szem kifáradása ellen. Ez óriási előrelépés, mert a legtöbb területen az ortodox medicina professzorai foggal, körömmel fogják az íróasztalukat, de itt nyitottak voltak, és befogadóak.
Láttam az „Orvos voltam Kínában” című filmet…
A kínai vonal szépen beevezett Magyarországra. Úgy tűnik, a konfucianizmus vonatkozó elveit egyetemi szinten is támogatjuk. A hagyományos kínai orvoslás nemcsak az akupunktúrából, akupresszúrából áll, gyógynövény, táplálkozás, élet-módtanácsadás, stb. is hozzá tartozik. Már vannak tanszékek egy-két orvosi egyetemen, és további készülődés is történik.
Dr. Ozsváth Mária vasárnaponként Nagykőrösön megtalálható…
Lehetőségem szerint vasárnap reggel a 9 órai szentmisén, a templomban kezdem a napot, mise után jövök rendelni. Ez olyan érzés nekem, hogy testileg, lelkileg megtisztítom magamat a hétvégére, így jobban megy a feladat, és áldás van a munkámon. Ez az én feladatom. Sok mindent tanultam, több diplomát szereztem, dolgoztam betegjogi képviselőként is, de Tamási Áron szavaival: a szem az én „otthonom”. Mindenki tudja, hogy a szemmel sírok, nevetek, a szemmel nemcsak nézek, látok is, nemcsak látok, érzek is, nemcsak érzek, gondolkodom is.
Gotzián Zsuzsa


A LÁTÁSROMLÁS MÁR SZEM AKUPUNKTÚRÁVAL IS GYÓGYÍTHATÓ!
( Fittség.hu )
05-03-02 07:33
A szem térképéből, az íriszből megállapítható, hogy hol vannak blokkok az egész szervezet energiakeringési rendszerében. A kínai orvoslás tanítása szerint a szem energetikai rendszere elsősorban a májjal és a vesével van szoros kapcsolatban, de ez – tapasztalataim szerint – egyénenként változhat.

Görgényi Zoltán: Dr. Ozsváth Mária holisztikus (Nem csak a betegség tüneteit, hanem az egész embert – annak testét, lelkét és szellemét is vizsgáló, azokat harmonizáló és egy-ségében kezelő) szemész, főorvos, természetgyógyász, Góczián Zsuzsa közre-működésével megállította, sőt visszafordította Zsuzsa 80 éves férjének szemfe-nék meszesedésből adódó rohamos látásromlását.

Görgényi Z.: Zsuzsa! Hogyan jutottak el Ozsváth doktornőig?

Góczián Zsuzsa: Férjemet 10 évvel ezelőtt agytörzsi keringési zavarok miatt kezelték hosszú ideig. Ezt követően szürke hályoggal műtötték egy neves klini-án, ahol azt is megállapították, hogy rohamos látásromlása a szemfenék meszesedése miatt alakult ki, de ezt nem tudták megállítani.

Ekkor fordultam Ozsváth főorvos asszonyhoz, akit az önök műsorából már rég-óta ismerek, és engem korábban hosszú gyötrelmes szenvedéstől szabadított meg terápiájával. Mióta a Tőle elsajátított módon élek a természetes élet-, és gyógymódok lehetőségeivel, nem csak szellemem, de lelkem is épül. Mindezt azért mondtam el, mert férjem, aki egy rendíthetetlenül materiálisan gondolkodó ember mindaddig szkeptikus volt a keleti és a természetes gyógymódokkal szemben, amíg az én látványos gyógyulásomat nem látta testközelből.

Úgy is mondhatnám, hogy amíg saját gyógyulásom példája nem győzte meg, hallani sem akart az addig számára csak „hókusz – pókusznak” tűnő módszerekről.

Végül, miután más megoldást nem látott, „beadta a derekát” és hajlandó volt eljönni velem a főorvos asszonyhoz, s ő lepődött meg a legjobban azon, hogy mindössze két szem akupunktúrás kezelés után visszatért életkedve és ereje, fel-kelt az ágyból és kiment az udvarra kertészkedni.

Görgényi Z: Ezen kívül a javulás milyen jeleit tapasztalta Ön, mint kívülálló?

Góczián Zs.: Néhány kezelés után észrevettem, hogy ismét jól látja a színeket és gyönyörködik is bennük. Megjött az életkedve, összehasonlíthatatlanul jobb a hangulata, határozottabb a mozgása és mindenben sokkal dinamikusabb lett.

Görgényi Z.: Voltak-e ennél kézzelfoghatóbb jelei is a látásjavulásnak?

Góczián Zs.: Férjem nagy focirajongó. A TV közvetítések nagy élvezetet okoztak számára, de a képernyőt korábban csak 30-40 cm-es távolságból látta. A 8. – 9. kezelés óta már 2 – 3 méter távolságból is jól látja a TV-t.

Görgényi Z.: Dr.Ozsváth Máriától kérdezem: el tudná magyarázni leegyszerűsítve az Ön által kidolgozott speciális kezelési kombináció hatásmechanizmusát azoknak, akik nem értik, hogy a szemfenék meszesedésből adódó látásromlás hogyan állítható meg, ill. fordítható vissza egy energetikai kezelésnek tartott módszerrel, akupunktúrával?

Dr. Ozsváth Mária: A szem nem választható el szervezet egészétől, annak energetikailag is szerves része. Ezért az általam kidolgozott speciális kezelési mód az írisz diagnosztikával kezdődik. A szem térképéből, az íriszből megállapítható, hogy hol vannak blokkok az egész szervezet energiakeringési rendszerében. A kínai orvoslás tanítása szerint a szem energetikai rendszere elsősorban a májjal és a vesével van szoros kapcsolatban, de ez – tapasztalataim szerint – egyénenként változhat. Tehát nem biztos, hogy mindenkinél a máj és a vese pontot kell megkezelni, mert vannak olyanok is, akiknek a gyomor, vagy a tüdő pontjába kell a tűt szúrni ahhoz, hogy csí, ill. hőenergiát tudjunk felküldeni a szemekhez. Bár tudományosan nem ez a pontos magyarázat, de talán ez a legérthetőbb válasz arra, hogy ugyanarra a betegségre az egyik páciensnek a feje tetejébe, a másiknak meg mondjuk a füleibe szúrom az akupunktúrás tűket.

Görgényi Z.: Jól gondolom, hogy a szemfenékhez jutatott energiával, nem a meszesedés tüntethető el, hanem az elmeszesedett részek funkcióit átvenni képes környező sejteket és szöveteket lehet kondicionálni?

Dr. Ozsváth M.: A meszesedés valóban nem tüntethető el, de az a terület a táplálékhiány miatt már egyébként is sok esetben működésképtelen. Ezzel szemben a körülötte lévő látóidegszövet és a látóideghártya még felerősíthető.

Ilyenkor a periférikus látásért felelős pálcikasejtek átveszik a látáskoordináló szerepet az éleslátásért felelős károsodott csapoktól, és ezzel párhuzamosan beindulhat a látás élesedése is. Ezzel a módszerrel tehát nem csak a megvakuláshoz vezető folyamat állítható meg, hanem sok esetben a látás élessége is javítható.

Forrás: Sanitas


Örülök, hogy ÍÖnökre találtam, hiszem szemmel és egészséggel foglalkozó orvos nagyon kevés van, mert az orvosok nem érnek rá tanácsot ad


életmód

Beszélgetés dr. Ozsváth Mária szemtrénerrel
„A szem a lélek tükre és a test ablaka”

 • Mi az a szemtréning?
  Az eredményes szemtréninggel nem csak a szemet, a testet és a lelket, mozgatjuk, hanem holisztikus szempontból az egész embert is. Ebből következően ez a módszer nem csupán a szem ide-oda mozgatását jelenti, a megfelelő gyakorlatsor összeállításához ismerni kell az egyes ember testi és lelki felépítését. A test szöveti szerkezete meghatározza a szem izomtónusának tartását. Egy schulmyopia, vagyis rövidlátás továbbhaladásának megfékezésében óriási szerepe van a szemtornának. Hiszem és vallom, hogy a szem a lélek tükre és a test ablaka is. Ennek megfelelően a szemünkben minden érzelem: az öröm, a bánat, a sírás, a siker látszik. Sok embernél a tréning nem csak a szemizom gyakorlataiból áll, hanem egyéb fizikai mozgásprogramot, sőt táplálkozási és életvitelbeli váltást, és a stressz mentesítését, testi és lelki egyensúlyteremtést is jelent. Úgy szoktam mondani, hogy a szemtréning a látást tehermentesítő életmód és életviteli tanácsadás.
 • Honnan származik ez a módszer?
  Ez egy összetett eljárás, amelynek alapja a Bates-módszer, amely a szemizmok tornáját tartalmazza, de része a Schneider- és a Koplakov-módszert is, mindezt pedig az íriszdiagnosztika és a holisztikus szemlélet egészít ki. A komplex kezelésünk során szemorvoslást, akupunktúrát, természetgyógyászati és holisztikus szemléletet, íriszdiagnosztikát alkalmazunk egyénre szabva. Ha szükséges, gyógyszert is használunk, sokszor ugyanis a vegyi reakciókat is befolyásolnunk kell. A minőségi munkához minőségi kivizsgálás szükséges, ezért a hazánkban még ritka fundus kamerával lefényképezzük a szemfeneket, a fotó és az íriszkép alapján aztán felvesszük az anamnézist, majd teszteljük, hogy a beteg szeme reagál-e a kezeléseinkre. Ha meg tudjuk mozgatni a vérkeringését, beállítjuk a normál szintre, így felerősítjük a szem látóképességét. Utána pedig megbeszéljük, mit kell tennie, milyen időközönként kell hozzánk jönnie, milyen gyakorlatokat kell végeznie. Mindenkinél másképp állítjuk be a mozdulatsort az alapprobléma és a szemfenék elváltozásainak, például glaukóma, vagyis zöld hályog, szürke hályog, vagy akár az egész testet érintő érszűkület függvényében. Tehát a szem problémájára szabjuk a tréninget, sőt, ha valaki igényli, együtt is végezhetjük a tornát a kezelések során. Van, hogy a probléma az egész idegrendszert érinti, ilyenkor nem csak szemét kell tornáztatnia a betegnek, hanem az egész testet érintő gyakorlatsort és terápiát kap.
 • Csak betegeknek ajánlott a szemtréning?
  Nem! Akik napi 8-10 órát ülnek a képernyő előtt, elengedhetetlen lenne. Jogszabály írja elő, hogy óránkénti pár percet pihenni kell, ilyenkor kellene néhány szemgyakorlatot végezni. Javasoljuk a kínai masszázst: a szemgödör alul majd felüli masszírozását és a vérkeringés felpezsdítését, az izmok holtpontról való elmozdítását. Ezek a gyakorlatok igazán egyszerűek: írjunk le a szemünkkel nyomtatott A, V és C betűket, majd nézzünk az orrunk hegyére, utána pedig távolra. Ha ezekből rendszeresen és óránként hármat-négyet elvégzünk, már sokat tettünk a szem vérkeringéséért, a szem izmaiért. Próbáljuk ki, ha bármely irányba mozdítjuk a szemünket, fájdalmat érzünk, ennek az az oka, hogy ellustultak az izmok. A képernyőnézés nem mozgatja őket, ritkábban pislogunk, leáll a könnytermelés, a könnyfilm felszakadozik. Az egészséges szem tréningezésének megelőző hatása van. Fontos azonban, hogy a tréninget nem szabad túlzásba sem vinni, mert izomgörcsöt, fejfájást lehet kapni, ha nem tartjuk be a mindenféle mozgásnál érvényes fokozatosság és mértékletesség elveit. Nem lesz jobb a látásunk, ha több gyakorlatot végzünk. Volt olyan betegem, akivel megbeszéltük, hogy óránként 3 gyakorlatnál többet nem végez, két nap múlva erős fejfájással jelentkezett, kiderült, hogy 150 gyakorlatot végzett, hogy biztosan hasson. A kialakuló erős fejfájás mellett a további tréningezéstől is elmegy a kedvünk, nem szabad!
 • Ön is végzi a szemtréninget?
  Igen, óránként szoktam, és a betegeknek meg is mutatom a gyakorlatokat. De nekem is sokszor elfárad a szemem, az előbb is, ahogy mutattam a nagy A-t, bizony megfájdult a szemizmom, mert a felső egyenes izmot én is ritkán mozgatom.
 • Szembetegség esetén milyen eredmény érhető el a szemtornával?
  A személyre szabott mozdulatsor megállíthatja a kóros folyamatok terjedését például szemfenékmeszesedés esetén. Ezen az anyagcserebetegség következményeként kialakuló problémán orvosi módszerekkel, gyógyszerrel, műtéttel nem lehet segíteni, de a maradék látás megtartásában, az állapot elfogadtatásában és a perifériás látás megőrzésében tudunk segíteni, sokszor még látásélességet is tudunk erősíteni, azaz minimális látásjavulás érhető el. A betegség nem tűnik el, de a beteg életminősége javul. Sajnos a világ lakosságának 80 százalékát érinti ez a betegség.
 • Hogyan találkozott ezzel a módszerrel?
  Édesapámnak is ilyen szembetegsége van, szembesültem, mekkora lelki törést okoz még a családnak is, hogy ha valaki idős korára elveszti a látásának egy részét. A maradék megőrzésének érdekében indultam el szemészként és természetgyógyászként is ezen az úton. 1997-ben az egészségügyi miniszter megbízott a szemtréning eljárások Honoris Causája titulussal, ami azt jelenti, hogy ezen a területen én vizsgáztattam az oktatókat, majd közösen kidolgoztuk a szemtréning oktatási anyagát és hivatalosan nekem kellett képviselni ezt a szakmát. Azóta folyamatosan szervezünk szemtréner tanfolyamokat. Szerencsére egyre több orvos tanulja a szemtréninget, annak pedig nagyon örülök, hogy végre szemorvosok is jönnek, annak ellenére, hogy a szemésztársadalom határolja el magát a leginkább ettől a szakterülettől. Meg is kérdeztem az egyik neves kollégámat, miért jött a tanfolyamra, azt felelte, azért, mert ezeken a betegeken nem tud segíteni és észrevette, hogy ez a módszer mintha használna. A szemész-, látszerészkollégák korábban konkurenciát láttak bennem, pedig együtt kell dolgoznunk. Hiszen senki nem dobja el a szemüvegét, ha tornáztatja a szemét, és a szemészek kenyerét sem vesszük el, mert orvosi diagnózis nélkül nem is lehet tréningezni. Ez rehabilitációs és prevenciós területe a szakmánknak.

Hatéves korom óta orvosnak készültem, először körzeti orvos, majd üzemorvos voltam, utána lettem szemész. Ez a kanyar nagyon hasznos volt, mert így a szemet másként vizsgálom, mintha „csak” szemésznek tanultam volna. A szakorvos ugyanis egyetlen szervet tekint, én sosem tudtam csak a szemmel foglalkozni, mindig is összefüggéseiben, az egész embert néztem. Általános orvos is vagyok, amely nagyon jól összefonódik a holisztikus természetgyógyászat szemléletemmel.

 • Azzal hogyan találkozott?
  Természetes, egészséges életformán nevelkedtem. A nagymamám, ha nem is természetgyógyász, de népgyógyász volt, óriási gyógynövénygyűjteménye volt. A sok problémájára, a vérnyomására, az izületi fájdalmaira mindig tudta, melyiket kell szednie, ette a jukkát, a muskátlit. Orvostanhallgatóként árgus szemekkel figyeltem, amíg aztán nekem adta a kincset érő gyűjteményét. Az egyetemen azért egy kicsit elcsábított az orvoslás, a sebészet érdekelt, ahol gyorsan lehetett gyógyítani a betegségeket, megoldani a feladatokat. De aztán a férjem azt mondta, nem kell neki sebész feleség, keressek olyan területet, ahol lehet sebészkedni, de nincs éjjel-nappal szolgálat. Így kiesett a másik kedvencem, a nőgyógyászat is, szemész lettem. Sokat műtöttem, ezzel kiéltem a manualitási igényemet, aztán magánorvos lettem és az akupunktúra vette át a szerepét. Már majdnem harminc éve, hogy elmélyedtem benne, ma is sokszor segít. A tesztkezeléseket azzal szoktam végezni, ha a beteg nem zárkózik el tőle, van ugyanis, aki fél tőle, nem szereti.
 • Közben lett még pár diplomája..
  Szültem a gyerekeket és unatkoztam otthon, ki akartam próbálni magam, beiratkoztam a közgazdasági egyetemre. A másoddiploma után az azóta már létező temészetgyógyász törvény hiányában sokat támadtak, úgy gondoltam, meg kell tudni védeni magam, a következő, jogi diploma abban is segített, hogy betegjogi képviselőként megérthessem a másik oldalt is, mi áll a betegek panaszának hátterében, miért nincsenek megelégedve az orvosokkal. Sok orvos lelkileg nem támogatja a betegeket, futószalagon megy a gyógyítás, ami a beteg embernek természetesen rosszul esik.
 • A férje elégedett?
  Igen, meg van elégedve a szakmai pályafutásommal, és azzal is, hogy nem mentem éjszaka műteni, szülni. Volt azért ügyelet, de nem mindegy, operálni kell, vagy „csak” ébren kell lenni.

Barabás Júlia
www.megirom.hu
06-309-517-233


Szemünk védelmében

Növekszik a szemorvoshoz forduló fiatalok, köztük a gyerekek száma, és az esetek többségében a szakember úgynevezett szárazszeműséget kénytelen megállapítani.
Dr. Ozsváth Mária szemész – aki szemtréner is egyben – mindezt azzal magyarázza, hogy egyre több időt töltenek a fiatalok képernyő előtt, beleértve a számítógépet és a televíziót is.
A szemnek nincs ideje a pihenésre, és bekövetkezik a látásromlás. Nem véletlen, hogy jogszabály intézkedik a képernyő előtt végezhető munka időtartamáról, a kötelező pihenőidőről, de mindez elsősorban a felnőttekre vonatkozik.
Azt senki sem ellenőrzi, hogy az iskolai számítógépezés után odahaza még hány órán át nézik mereven a gyerekek a monitort.

Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézettől kapott tájékoztatás szerint ebben az évben átfogó ellenőrzést kezdenek a képernyős munkahelyeken, hogy betartják-e a jogszabály előírásait.

Ozsváth doktornő
mindazonáltal arra is figyelmeztet, hogy elsősorban az ötven éves életkor fölötti korosztályban nagy a szemfenék elmeszesedésének veszélye, ami csökkent látással, de akár vaksággal is járhat. A korai felismerés után nyomban megkezdett kezelés megelőzheti a komolyabb károsodást.
Ezért szükséges a rendszeres szemorvosi ellenőrzés, nem elég az üzleti szemészet kategóriájába tartozó számítógépes vizsgálat.
Elkerülhetetlenné válik, hogy a munkahelyeken működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat – amelynek hivatalból kötelessége a képernyő előtti munkavégzés szabályainak ellenőrzése – a munka-alkalmassági vizsgálatokat kiegészítse a szemészeti kontrollal is.

Az optikai látáshibák kialakulásának megelőzésében nagy szerepe van a szemtréningnek, ami hazánkban 1997 óta jogszabályban elismert természetgyógyászati tevékenység. Munkahelyen és otthon egyaránt elvégezhetőek az egyszerű gyakorlatok, de ma már hivatásos szemtrénerek is segítenek jó látásunk megőrzésében.

Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet körlevele 2005 /polesz gy/


5 SZEMERŐSÍTŐ TIPP

1- szemizmaink megfeszülnek, ha folyamatosan egy pontra koncentrálunk.
Nézzünk messzebbre, keressük meg a szoba legtávolabbi pontját, majd nézzünk közelre is

2-Képzeljünk el egy négyzetet, egy kört, egy háromszöget és kövessük a szemünkkel az idomokat. Háromszor ismételjük meg a gyakorlatot.

3-Mozgassa szemét fel, le ,jobbra, balra, körbe.és ezzel az egyszerű gyakorlattal bíztos, hogy alaposan megtornáztatja a szemizmokat.

4-Takarjuk el egyik szemünket tenyerünkkel, másik kezünkbe vegyünk egy fotót.A képet közelítsük és távolítsuk úgy, hogy közben egy kinézett pontot figyelünk.Végezzük el a gyakorlatot mindkét szemünkkel.

5-Háromdimenziós képek nézésével felfrissíthetjük és ellazíthatjuk látásunkat.

VITAMINNAL a jobb látásért!

Máj, hús és halételekkel az A vitamint tudjuk pótolni a szervezetünkbern.

Kelbimbóban, kelkáposztáben, spenótban Lutein, és zeaxantin található, ami a látásélesség megőrzésében segít.

Áfonya, fekete ribizli, szeder a flavonoid tartalmával segíti az oxidációval felszabadult méreganyagok kiűrítését

2007 ápr 15 Blikk -Egészségrovat-szemtréning az interjut adta Dr. Ozsváth MáriA

Előzzük meg a szembetegségeket!

Egy kis szemtorna senkinek sem árt!

A tréningezett szem olyan, mint az edzett test: egészséges! De sajnos egyre több káros hatás éri és nem vigyázunk rá! Manapság a legtöbb ötven év körüli embernek komoly, akár vaksággal végződő problémái is lehetnek. Pedig mindez megelőzhető lehetne napi pár perc szemtréninggel!
Igen szomorú tény, de egyre több fiatalnak, köztük rengeteg gyereknek van kisebb-nagyobb szembetegsége. De általában elmondható, hogy ma már szinte nincs olyan ember, akinek ne lenne valamilyen szempanasza. mondja Dr. Ozsváth Mária szemész, szemtréner. Mindez, azzal magyarázható, hogy korosztálytól függetlenül egyre több időt töltünk a tévé és a számítógép képernyője előtt. A szemnek nincs ideje pihenni, izmai bemerevednek és már egészen fiatal korban bekövetkezhet a látásromlás
Pedig van megoldás! A különböző látáshibák megelőzésében nagy szerepe van a szemtréningnek, ami 1997 óta hivatalosan is elismert természetgyógyászati tevékenység. ;Ezek egyszerű gyakorlatok, melyeket hivatásos szemtrénrektől könnyedén elsajátíthatunk, és otthon vagy akár a munkahelyünkön is elvégezhetjük őket! Napi mindössze tizenöt perc gyakorlással látványos eredményeket érhetünk el!
Dr. Ozsváth Mária tanácsai, hogyan védhetjük meg a látást:

 • Minden tevékenységnél ügyeljünk arra, hogy megfelelő fényviszonyok között legyünk.
 • kerüljük a neonfényt
 • ne hordjunk divatból indokolatlan körülmények között napszemüveget

SZEMTRÉNING GYAKORLATOK
Munkahelyi ártalmak és megoldások
Sokan végeznek olyan munkát, amikor a szemet nagyon kis távolságból használják. Olvasásnál, írásnál, koncentrált egyoldalú munkavégzésnél könnyen előfordulhat a szem túlterhelése, a szemizmok görcsösödésének veszélye. Ráadásul egyre többet tévézünk vagy nézünk órákig számítógép képernyőt. Ilyenkor is érdemes néhány gyakorlatot elvégezni, mely segít, hogy a szemizmok lazák és rugalmasak maradjanak.

 • munkavégzés közben néha nézzünk a távolba, pillantsunk ki az ablakon vagy csukjuk be szemünket néhány másodpercre
 • munkahelyünkön a velünk szemben lévő falra tegyünk egy szép vagy kellemes színű képet. A zöld és a kék színek nyugtató és kiegyenlítő hatást gyakorolnak a szemre.

Kínai masszázs

 • A tenyerünket a szemünk felé fordítva, úgy hogy az ujjaink a homlokon nyugszanak, a két hüvelykujjunkkal masszírozzuk a szemöldök belső széle alatt, a szemzug felett lévő pontot. Körkörösen nyolcszor befelé, majd nyolcszor kifelé. Összesen 4×8-szor.
 • Egyik kezünk hüvelyk és mutató ujjával csípjük össze az orrnyergünket 1-2 milliméterrel a belső szemzug felett. Le-fel toló mozdulatokkal masszírozzuk szemünket végig csukva tartva. A mozdulatot 32-szer végezzük el!
  Palmírozás (tenyérrel való eltakarás)
  Ez egy egyszerű, de annál hatásosabb módszer. Akár minden egyes szemgyakorlat után alkalmazhatjuk. Két enyhén hajlított tenyerünkkel takarjuk le a lecsukott szemet és próbáljunk elképzelni egy tetszőleges tárgyat. Mindeközben lélegezzünk könnyedén, egyenletesen. Ez a lazító szemmeditáció pihenteti a szemet és feloldja annak izom feszültségeit.
  Három távolság váltakozása
  Tartsuk az egyik ujjunkat 15 centiméterre az orrunktól és figyeljük egy darabig. Ezután emeljük másik kezünk ujját azonos magasságba, de kétszer olyan távolságban a szem elé. Váltakoztassuk most a pillantásunkat lassan a közelebbi ujjról a távolabbi ujjra és ekkor lélegezzünk ki és be. Ezután keressünk egy jóval távolabb fekvő tárgyat. Engedjük, hogy a pillantásunk a távoli tárgyra vándoroljon majd vissza az első legközelebb eső ujjra. Igyekezzünk egyenletes ritmust tartani. A gyakorlat időtartama legyen körülbelül 3 perc.
  Vándorlás a szemmel
  A mandala ábrák kitűnően alkalmasak arra, hogy a szemet lépésenként trenírozzuk a vonalak és a görbék kutatásában. Ráadásul ezek az ábrák a léleknek is nagyon megnyugtatóak! Kezdjük a külső körön valamelyik hellyel. Ezután befelé haladva a belső területek minden egyes centijét tapogassuk le a szemünkkel. Ha elértük a középpontot, vegyünk egy mély lélegzetet és hagyjuk, hasson az egész kép ránk. Ismételjük meg még egyszer a gyakorlatot, most úgy hogy tegyük olyan messzire, ahol már egy kicsit elmosódva látjuk a képet.
  Ingyenes szemtorna
  Dr. Ozsváth Mária minden hónap egyik szombatján ingyenes szemtornát tart a budapesti Szent István parkban. Itt az érdeklődők gyakorolhatják a szemtornát, a különböző technikákat. A legközelebbi torna április 5-én lesz 12-13 óra között. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.
  Aki, szeretne többet megtudni a szemtréningről
  Dr. Ozsváth Mária
  06209805472
  www.alternativszemdr.hu/

A cikk szerzője : Molnár Dóra /Női Magazin/

—————————————————————————————————————–Alternatív szemészet

Nem is gondolnánk, mennyi minden befolyásolja szemünk egészségét! Nem mindegy hogyan étkezünk, mennyit mozgunk, mennyi időt töltünk a szabadban.

Húsz évvel ezelőtt, ahogyan Nagy Feró is énekli, a nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás világában élő embereknek nem volt ennyi gondjuk a szemükkel, mint manapság – magyarázza dr. Ozsváth Mária, a Látás és Életmód Stúdió vezető szemész szakorvosa, Magyarország első alternatív szemésze, a szemtrénerek kiképző orvosa. -Sokkal több idejük jutott arra, hogy a szabadban mozogjanak, kiránduljanak. Séta közben az ember szemét rengeteg inger éri: akaratlanul is megnézzük a fűben mozgó rovarokat, a fák kérgét, a felhőket. Manapság a munkahelyünkön szinte rá vagyunk kényszerítve, hogy 10-12 órán keresztül a számítógép monitorját nézzük, aztán hazamegyünk leülünk, a tévét bámuljuk, ami egyáltalán nem tesz jót a szemünknek.
Ha már nem látunk rendesen, rohanunk a szemészetre, feliratjuk a szemüveget, és tovább ülünk, és nézzük a képernyőt.

Az alternatív szemész máshogyan közelíti meg a szembetegségek gyógyítását.

Mi is felírunk szemüveget, felhelyezünk kontaktlencsét, mert a szemet bizonyos esetekben segíteni kell-meséli Ozsváth doktornő-, de a pácienseinknek sokat kell dolgozniuk a saját gyógyulásukért. Hozzánk alapvetően olyan betegek fordulnak, akiken a nyugati orvoslás képviselői már nem tudnak segíteni. A gyógyítás során a teljes embert nézzük, vagyis holisztikusan szemléljük a szem és a szervezet kapcsolatát. A hagyományos kínai orvoslás szerint a szem a máj állapotát tükrözi. Az első állapotfelmérésen megkérdezzük a betegeinket a táplálkozási szokásaikról, mennyit mozognak, beállítunk egy személyre szabott étrendet, étrendkiegészítők, vitaminok szedését javasoljuk, és természetesen rendszeres testmozgásra sarkalljuk őket. Emellett betanítunk szemtornát is.
Mennyire fontos, hogy például a vitaminkúrát egyénre szabjuk: egy cigarettázó betegnek nem írhatok fel bétakarotint, mert épp az ellenkező hatást érem el.

Persze a doktornőnél is ki van akasztva a szemorvosi rendelőkből jól ismert tábla, amelyről leolvashatjuk a folyamatosan összezsugorodó számokat, jeleket, de emellett számos műszer sorakozik egymás mellett a rendelő asztalain: íriszdiagnosztikai műszer, szemfenékvizsgáló. Ozsváth doktornő szakterülete a szemfenék meszesedés, és a szembetegségek megelőzése.

 • Doktornő hogyan diagnosztizál?

A holisztikus egészségességi állapotfelméréshez nélkülözhetetlen az íriszdiagnosztika a tudományosság szemszögéből optikai reflexológia a szemtrénerek állapotfelmérő térképe. Milyen műszerek vannak a rendelőben?
Gyógyításaink során egyedül műtéteket nem végzünk. Milyen módszerekkel gyógyítanak? Szeretnék legalább még egy egyedi esetet ( kínai gyógymódokkal, relaxációs technikákkal, szemizom gyakorlatok, lelki segítségnyújtással segítünk a szemproblémákkal hozzánk fordulóknak.)
Milyen lelki probléma válthat ki szembetegséget

?
Ozsváth doktornő saját édesapjának a szemproblémáját is alternatív módszerrel kezeli- leírni-

Még szintén kedvelheted